万里汇(WorldFirst)万里汇(WorldFirst)

Màn hình Welcome Page & Đăng nhập

Mini-site url: https://www.worldfirst.com/vn/

Nút chuyển đổi ngôn ngữ được hiển thị ở bên phải phía trên trong giao diện Đăng nhập, khách hàng Đông Nam Á có thể lựa chọn 3 loại ngôn ngữ, tức là Tiếng Việt/ Tiếng Trung (giản thể)/ Tiếng Anh.

vn5.jpg

未标题-1.jpg

Trong trường hợp người dùng chọn vào "Quên mật khẩu?", các tuỳ chọn đặt lại mật khẩu như sau:

(*Lưu ý: Hotline hỗ trợ tại Việt Nam sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất)

wv2.jpg

vn8.jpg

wv3.jpg

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

Nhấn vào "Đăng nhập ở đây" ở bên phải phía trên trong trang website để quay lại trang đăng nhập và tùy chọn ngôn ngữ của bạn.

image.png

image.png