万里汇(WorldFirst)万里汇(WorldFirst)

Quy trình Onboarding người dùng

Giao diện Trang chủ

image.png

image.png

image.png

Quy trình Onboarding người dùng

Nhấn vào nút "Xác minh" trong mục VIỆC CẦN LÀM để bắt đầu thực hiện quy trình xác minh tài khoản:

vn2.jpg

Chọn 1 trong 2 loại hình kinh doanh như sau: "Công ty" hoặc "Doanh nghiệp tư nhân/ Cá nhân"

vn33.jpg

Công ty:Xem chi tiết >>

hoặc Doanh nghiệp tư nhân/ Cá nhân:Xem chi tiết >>