万里汇(WorldFirst)万里汇(WorldFirst)

Đối với loại hình kinh doanh là "Công ty"

Đối với loại hình kinh doanh là "Công ty"

image.png

Nhập mã số đăng ký kinh doanh công ty hợp lệ và tải lên chứng từ kèm theo.

image.png

Nhập thông tin trên chứng từ đăng ký doanh nghiệp vào các chỗ trống:

image.png

image.png

Lưu ý: Để đảm bảo về việc thanh toán quốc tế, các thông tin trong mục này được nhập vào không bao gồm các ký tự đặc biệt (tiếng Việt không dấu)

image.png

Tại phần "Địa chỉ giao dịch hoặc địa điểm kinh doanh chính", tick 1 trong 2 lựa chọn như sau:

image.png

Trong trường hợp địa chỉ giao dịch / địa điểm kinh doanh chính của người dùng khác với địa chỉ

trên chứng từ đăng ký kinh doanh, khi người dùng chọn "Vị trí thay thế" sẽ tiến hành nhập chi

tiết vào các trường được yêu cầu:

image.png

Vui lòng cung cấp cho chúng tôi nhiều thông tin chi tiết hơn về doanh nghiệp của bạn:

image.png

image.png

Tiếp theo, tiến hành các bước xác minh danh tính người dùng:

image.png

Bước này yêu cầu người dùng sử dụng điện thoại di động hoặc máy tính bảng để tiến hành quét mã QR để bắt đầu quá trình xác minh:

image.png

image.png

Sau khi quét mã QR, người dùng được yêu cầu tiếp tục thực hiện các bước chụp ảnh giấy tờ tuỳ thân để phục vụ quá trình xác minh (Lưu ý các thiết lập cài đặt để cho phép trang Web sử dụng chức năng chụp ảnh trên điện thoại của bạn).

Các bước diễn ra như sau:

vn3.jpg

vn56.jpg

Trong trường hợp chứng từ / loại giấy tờ tuỳ thân không được hỗ trợ tại quốc gia bạn đăng ký,

vui lòng upload các loại giấy tờ tuỳ thân hợp lệ khác (VD: CCCD, Passport, Bằng lái xe,...)

• Trong trường hợp người dùng upload sai loại chứng từ / giấy tờ tuỳ thân, bấm vào

nút "HÃY THỬ LẠI".

image.png

Nếu loại chứng từ / giấy tờ tuỳ thân người dùng hợp lệ và được xác nhận, người dùng sẽ

tiếp tục đến bước chụp ảnh selfie khuôn mặt.

vn43.jpg

Quay lại trang chủ để xem kết quả xác minh và tiếp tục các bước xác minh cần thiết.

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

url:https://www.worldfirst.com/sg/account-opening-help/

image.png

Người dùng tiếp tục những trường lựa chọn để cài đặt thông tin Giám đốc công ty như sau:

image.png

Trong trường hợp công ty có Giám đốc khác, vui lòng nhập thông tin chi tiết vào các trường

được yêu cầu:

image.png

image.png

Lưu ý: Để đảm bảo về mặt thanh toán quốc tế, các thông tin trong mục này cần được nhập

bằng ngôn ngữ không bao gồm các ký tự đặc biệt (tiếng Việt không dấu)

image.png

Chức năng "Add another director":

image.png

Cung cấp thông tin về chủ sở hữu công ty của bạn:

image.png

image.png

Trong trường hợp công ty của người dùng có chủ sở hữu nào nắm hơn hoặc bằng 25% cổ phần,

người dùng này cần tiếp tục điền thông tin chủ sở hữu này.

image.png

image.png

image.png

image.png

Thông báo hoàn tất đăng ký & thời gian chờ để hệ thống xác minh thông tin chi tiết đăng ký:

image.png

Nhấp vào "Trở về trang chủ" để bắt đầu trải nghiệm tính năng hệ thống:

image.png

Nếu việc đăng ký tài khoản của bạn được phê duyệt thành công, bạn chính thức trở

thành người dùng L3 và bắt đầu quá trình khám phá các tính năng sản phẩm:

image.png

Trong trường hợp việc xác minh tài khoản của người dùng chưa hoàn thành, người dùng cần thực hiện lại quy trình Onboarding. Nếu quá trình này không hoàn tất, người dùng chỉ sở hữu những quyền truy cập giới hạn vào các tính năng của hệ thống.

image.png