Tuân thủ quy định
bảo vệ toàn diện an toàn tài chính của bạn

WorldFirst sở hữu tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới hoặc thông qua phương thức hợp tác với các cơ quan được cấp phép địa phương, có nguồn lực phát triển kinh doanh tuàn cầu, cung cấp bảo đảm vững chắc cho sự an tuàn tài chính của khách hàng, đồng hành cùng khách hàng đi ra tuàn cầu.

Giấy phép tài chính, chứng nhận uy tín

 • HKGGiấy phép MSO Hồng Kông (Trung Quốc)

  Giấy phép Dịch vụ tiền tệ kinh doanh do Hải quan Hồng Kông (Trung Quốc) cấp, số giấy phép: 14-02-01352, có thể tham gia kinh doanh dịch vụ đổi tiền và dịch vụ chuyển tiền.

 • SGPGiấy phép MPI của Singapore

  Giấy phép Major Payment Institution do Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore (MAS) cấp cho World First Asia Pte. Ltd., số giấy phép: No.PS20200443, có thể tham gia vào các dịch vụ chuyển tiền xuyên biên giới.

 • SGPGiấy phép CMS của Singapore

  Giấy phép Capital Markets Services do Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore (MAS) cấp cho World First Asia Pte. Ltd., số giấy phép: No.CMS101095, có thể tham gia giao dịch sản phẩm trên thị trường vốn.

 • SGPGiấy phép MPI của Singapore

  Dịch vụ tài khoản B2B Ngoại thương WorldFirst được cung cấp bởi Alipay Merchant Services Pte. Ltd. đã nhận được giấy phép Major Payment Institution do Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore (MAS) cấp, số giấy phép: No.PS20200032, có thể tham gia dịch vụ chuyển tiền xuyên biên giới và dịch vụ phát hành tiền điện tử.

 • GBRGiấy phép EMI của Anh

  World First UK Ltd. đã có giấy phép Electronic Money Institution do Cơ quan quản lý tài chính của Nước anh (FCA) cấp số giấy phép: 900508, có thể tham gia vào các dịch vụ phát hành và thanh toán tiền điện tử.

 • CANGiấy phép MSB của Canada

  Giấy phép Money Service Business do Trung tâm Phân tích giao dịch và Báo cáo tài chính Canada (FINTRAC) cấp, số giấy phép: M12551579 có thể cung cấp các giao dịch ngoại hối và dịch vụ chuyển tiền cho người dùng sinh sống ở Canada.

 • NLDGiấy phép EMI của Hà Lan

  Giấy phép Electronic Money Institution do Ngân hàng Trung ương Hà Lan (DNB) cấp số giấy phép: R161090 có thể tham gia vào các dịch vụ xuyên biên giới trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA).

 • AUSGiấy phép AFS của Úc

  Giấy phép Australian Financial Services do Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) cấp số giấy phép: 331945. Ngoài ra, WorldFirst cũng là nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền được chỉ định đã đăng ký với Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (AUSTRAC).

 • USAGiấy phép MSB của Mỹ

  WorldFirst và Alipay đều thuộc Ant Group. Alipay US đã được Mạng lưới thực thi luật pháp về tội phạm tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ cấp giấy phép Money Service Business, số giấy phép: 31000223676656, có thể cung cấp dịch vụ ngoại hối, giao dịch/chuyển khoản tiền tệ, thanh toán trước... cho người dùng Mỹ.

An toàn tài chính, Tuân thủ quy định

 • Yêu cầu về Tuân thủ quy định

  Thành lập đội hợp quy tiêu chuẩn cao cấp quốc gia, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền và chống khủng bố tài chính, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của luật pháp và quy định liên quan, ngăn ngừa rủi ro tài chính.

 • Bảo vệ dữ liệu riêng tư

  Thông tin và quyền riêng tư được bảo vệ bởi chính sách bảo mật, và bất kỳ truyền dữ liệu nào đều được mã hóa kỹ thuật và truy cập bị hạn chế để kiểm soát vật lý nghiêm ngặt.

 • Giao dịch tiền được đảm bảo

  Tất cả các huạt động được thực hiện theo ý của khách hàng, không một bên thứ ba nào có thể được phép huạt động với các quỹ bên ngoài của bạn và không có uỷ quyền và theo ý của bạn.